Retributiereglement van de bibliotheek

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage

Lidmaatschap: - personen jonger dan 18 jaar: geen bijdrage

                          - personen vanaf 18 jaar: 5,00 euro*

                          - doelgroepenwerking (OLE-kaart): 5,00 euro

 

Nieuwe lidkaart, bij verlies of diefstal: 2,50 euro

Lenen van materialen, van welke aard ook: gratis

 

Comfortdiensten

Reserveren van materialen (incl. verwittigingsbericht): 1 euro per materiaal

Lenen bij andere bibliotheken (IBL):
- bij een andere Belgische openbare bibliotheek: 3,00 euro
- bij een Belgische wetenschappelijke bibliotheek: 8,00 euro
- kostprijs aangevraagde kopie ongeacht het aantal: 3,00 euro
- bij een buitenlandse bibliotheek (ook kopieën): prijs aangerekend door de uitlenende instelling

 

Fotokopiëren en printen per bladzijde:
- zwart-wit A4: 0,10 euro

- zwart-wit A3: 0,20 euro

- kleur A4: 0,20 euro

- kleur A3: 0,40 euro

Raadpleging internet: gratis

 

Retributiegeld

Het laattijdig terugbrengen van materialen:

- per materiaal per dag, vanaf de dag na het verstrijken van de leentermijn: 0,10 euro

- portkosten 1e herinnering: gratis

- portkosten 2e herinnering: gratis

- portkosten herinneringsnota: 1,00 euro

- kosten factuur: Financiële Dienst
- portkosten registratienota openstaande bedragen: 1,00 euro

Bij beschadiging, verlies, diefstal van het materiaal: kostprijs materiaal + 2,00 euro
administratiekosten

 

  • Lidgeld wordt betaald in de bibliotheek van het netwerk waar men zich het eerst aandient na het vervallen van het lidmaatschap. Dit is niet noodzakelijk in Bibliotheek Zutendaal. Lidgeld betaald in één van de bibliotheken van het netwerk is geldig in alle bibliotheken van dit netwerk, maar dient wel in elke bibliotheek geactiveerd te worden aan de balie.

 

 

 

Tarieven

Tarieven